16512

رویه های بازگرداندن کالا

  • تمام هزینه های بازگشت دستگاه معیوب و ارسال مجدد نمونه تعویض شده بر عهده خریدار می باشد.
  • باز پس فرستادن هر محصولی به فروشگاه TTN پس از هماهنگی با پشتیبانی به شماره 09017775507 و تایید کارشناسان فروش امکان پذیر است.
  • کالای مرجوعی باید در بسته بندی سالم باشد و کلیه متعلاقات و لوازم جانبی آن در جعبه همراه با محصول ارسال شود.
  • در صورت مرجوع و یا کنسلی محصول سالم مبلغ 7 درصد از فاکتور ننهایی کسر میگردد.
  • امکان تعویض و مرجوع کالا تا 5 روز پس از خرید و صدور فاکتور امکان پذیر می باشد.