16512

سنسور دنده عقب

سنسور دنده عقب از چند حسگر تشکیل شده است  که هنگام حرکت به سمت عقب راننده را از وجود هرگونه مانع آگاه میکند و یک سیستم کمک راننده محسوب میشود.

این سنسور ها مانند یک دستیار عمل میکنند و از طریق هشدار صوتی راننده را آگاه میکنند.

سنسور دنده عقب امکان وقوع حوادث و تصادفات را کاهش میدهند 

روش کار این سنسور ها به این صورت است که هنگام نزدیک شدن خودرو به مانع فاصله ی بوق ها کم تر میشود و هنگامی که فاصله ی خودرو با مانع به حداقل میرسد هشدار به صورت بوق ممتد میشود.

سنسور های دنده عقب به دو صورت مغناطیسی و  آلتراسونیک  هستند 

برای خرید سنسور دنده عقب بر روی لینک زیر کلیک کنید

سنسور دنده عقب چیتا Cheetah XD-089 (mysportcar.ir)